Open image
 
CURR MIN AVG MAX
21.8 29.1 39.4 Katilo išėjimas
16.7 19.8 23.6 Kaminas
15.8 24.3 66.0 Katilo įėjimas
55.7 59.4 62.6 Boileris
2 Akumuliacinės vožtuvas
CLOSE
Katilo išėjimas
Kaminas
Katilo įėjimas
Boileris
1 Akumuliacinė T1
1 Akumuliacinė T2
1 Akumuliacinė T3
1 Akumuliacinė T4
2 Akumuliacinė T1
2 Akumuliacinė T2
2 Akumuliacinė T3
2 Akumuliacinė T4
Laiptinė gr.
Laiptinė oras
Vonia gr.
Vonia oras
Virtuvė gr.
Virtuvė oras
Miegamasis gr.
Miegamasis oras
Ladomato siurblys
Grindų siurblys
Radiatorių siurblys
2 Akumuliacinės vožtuvas
1 Akumuliacinės vožtuvas
Ladomato vožtuvas
Katilo ventiliatorius
Laiptinė
Vonia
Virtuvė
Miegamasis
[PID1_St]
PID užduota temperatūra
Ventiliatoriaus greitis
[Stp]
Vandens gylis
MENU